Artykuł 27
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania ze sztuki
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA
(przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.) jstw

“WRITE FOR YOUR RIGHTS” Graffiti jam dla małych i dużych vol.2 ma na celu promowanie szeroko pojętej kultury praw człowieka, w szczególności aktywnej postawy i prawa do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Pierwsza edycja imprezy w 2010 roku odnosiła do promocji wiedzy o Konwencji o Prawach Dziecka, tegoroczna jest skoncentrowana na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Na przestrzeni miesiąca zostaną zorganizowane cztery pokazy malowania graffiti, których celem będzie upowszechnianie wiedzy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prace zaangażowanych w projekt gdańskich artystów ozdobią i ożywią dotychczas zaniedbane podwórka i mury. Finałem przedsięwzięcia będą warsztaty graffiti dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy

POKAZY
1. 7 maja - ul. Waryńskiego 25a, GODZ. 11.00 -17.00
2. 14 maja - ul. Reymonta 32 i 3. ul. Wojska Polskiego 6, GODZ. 11.00 -17.00
4. 21 maja - ul. Słowackiego 34., GODZ. 11.00 -17.00

WARSZTATY GRAFFITI
5. 28 maja ul. Ks. Zator Przytockiego 4, GODZ. 11.00 -14.00

Warsztaty zostaną połączone z "Akcją Cała Polska Chodzi Boso”- w ramach, której na terenie podwórza z mieszkańcami będziemy sadzić świeżą trawę. Poprzez działanie chcemy pokazać, że w mieście można żyć lepiej, zdrowiej i ekologicznej. Wierzymy, że każdy z nas ma ogromny wpływ na kształt i jakość otoczenia, w którym się znajdujemy. Będzie to przedsmak finału akcji, który odbędzie w dniach 2-5 czerwca w różnych punktach Trójmiasta, m.in. Na Targu Węglowym w Gdańsku, placu Zdrojowym w Sopocie i dziedzińcu Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach konkursu Miasta Gdańsk, Biura Prezydenta ds. Kultury na rok 2011. Impreza odbywa się pod patronatem UNICEF-u oraz wpisuje się w starania Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Naszymi sponsorami są firmy Altix i Montana Cans.