Dla kogo?:

Punkt został stworzony dla osób działających na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej, które zainteresowane są wsparciem merytorycznym w zakresie edukacji o prawach człowieka. Udzielamy bieżących konsultacji, dzielimy się bazą wiedzy, pomagamyw tworzeniu scenariuszy lekcji i warsztatów. Tutaj będziecie mogły i mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i myślami, a także skorzystać z zasobów obszernej czytelni i materiałów dydaktycznych czy wziąć udział w warsztatach dotyczących tematyki prawoczłowieczej.

Zapraszamy do wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli, dobrych praktyk - promowania wiedzy o prawach człowieka.

Kiedy?

W Środy co 2 tygodnie godz. 16-18

Daty: WRZESIEŃ 11, 25; PAŹDZIERNIK 9, 23; LISTOPAD 6, 2 GRUDZIEŃ 4

Gdzie: Gdańsk, ul. Miszewskiego 17/307 (III piętro), jak również mailowo pod adresem:

Kontakt:

e-mail: zapisy.spc@naszaprzestrzen.org (w tytule maila prosimy o dopisek KONSULTACJE) telefon: 694 597 187;

Konsultantki merytoryczne:

Anna Dukowska – prezeska i współzałożyciela Fundacji Nasza Przestrzeń, mgr filozofii, doradczyni zawodowa, od 7 lat udziela się jako trenerka na rzecz praw człowieka. Facylitatorka w projekcie Active Citizens – Aktywna Społeczność British Council i Instytutu Kultury Miejskiej. Koordynatora projektu Świat Praw Człowieka. Uczestniczka wielu szkoleń i projektów obejmujących problematykę prawoczłowieczą. Ukończyła Akademię Trenerów i Trenerek Różnorodności w ramach projektu Galeria Tolerancji, Szkołę Trenerów Młodzieżowych Grupa TROP/ PAM, słuchaczka Szkoły Facylitacji Społecznej organizowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Członkini trójmiejskiej nieformalnej grupy trenerskiej Kaskada.

Barbara Borowiak - trenerka genderowa i równościowa, prezeska Fundacji Centrum Zmiany Społecznej. Absolwentka psychologii oraz szkoły trenerskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego przy Stowarzyszeniu Villa Decjusza. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu płci społeczno-kulturowej, równych szans kobiet i mężczyzn oraz zarządzania różnorodnością w społecznościach lokalnych. Koordynatorka programów szkoleniowych i rozwojowych w organizacjach pozarządowych dotyczących innowacyjności,organizacyjnego uczenia się i pozytywnej zmiany społecznej. Jako facylitatorka programu Active Citizens przy British Council pracuje metodą Doceniającej Dociekliwości z liderami i liderkami pomorskich społeczności. Tworzy i prowadzi projekty edukacyjne w tematach wspierania udziału kobiet idziewcząt w aktywnym i twórczym uczestnictwie w nauce i technologii oraz równościowego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Kiedy nie szkoli tańczy tańce koreańskie i trenuje Tai Chi.