„Zanim dojdzie do konfliktu, czyli o rozpoznawaniu uczuć, potrzeb i strategii”

14 września 2013 r. w godz. 11.00-17.00

REKRUTACJA W TOKU do 10.09.2013 / osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie udziału do 12.09.2013 /

Formularz zgłoszeniowy

"Szkolenie skierowane jest do osób edukujących o prawach człowieka i różnorodności (trenerów/ek, nauczycieli/ek, edukatorek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, studentów i studentek wiążących swoją przyszłość z edukacją) które chcą lepiej poznać siebie, rozpoznawać uczucia i identyfikować potrzeby."

Działając w interakcji z innymi ludźmi spotykamy się z różnymi strategiami i sposobami komunikacji - różnimy się, a to bywa przyczyną konfliktu. Jaki mamy na to wpływ? Wspólnie zastanowimy się podczas spotkania warsztatowego, na którym będzie okazja do pracy indywidulanej oraz grupowej.

W trakcie warsztatu przyjrzymy się:

  • w jaki sposób realizujemy nasze potrzeby,
  • po czym poznasz, że spełniasz Twoje potrzeby,
  • czym jest konflikt i jakie ma etapy,
  • jak porozumiewać się bez przemocy.

Ilość uczestników/uczestniczek: ok. 15 osób

Osoba prowadząca: Grażyna Knitter. Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń biznesowych. Prowadzi szkolenia w obszarach: komunikacja, różnorodność, zarządzanie wiekiem, mentoring, zarządzanie emocjami, zarządzanie czasem, kontrola stresu, praca na zasobach własnych, motywacja, Public Relations i marketing.

Przygotowywała własne realizacje projektów szkoleniowych, kulturalnych, społecznych wraz z ich promocją i marketingiem. Posiada doświadczenie w budowaniu relacji z klientami biznesowymi, mediami, samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi.

Członkini Stowarzyszenia WAGA, uczestniczka projektu Metropolitanka