W ramach projektu

W każdej placówce, która się zgłosi do projektu odbędzie się 3 godzinny warsztat prowadzony przez doświadczonych edukatorów. Metody pracy dostosowane będą do profilu grupy i potrzeb wieku podopiecznych organizacji (dzieci, młodzieży szkolnej lub seniorów). Podczas zajęć poprzez doświadczenia, pokazy, fotografie i zabawy z regionów Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej uczestnicy i uczestniczki poznają codzienność ludzi z innych zakątków świata, dostrzegą podobieństwa, jakie łączą ludzi z całego świata oraz zidentyfikują wspólne wyzwania, którym ludzkość musi stawiać czoła. Poprzez odkrywanie dostępnych im możliwości działania (na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym) na rzecz większej sprawiedliwości na świecie, wzmocniona zostanie postawa zaangażowania społeczno-politycznego.

Oferta warsztatowa składa się z trzech modułów tematycznych:

  • 1) Współzależności globalne
  • 2) Dostęp do wody
  • 3) Dostępu do żywności - globalnych współzależności w kontekście nadmiernej konsumpcji w krajach Europy i Ameryki a sytuacją w krajach globalnego Południa

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne

Zachęcamy do wyboru tematyki warsztatów.

ORGANIZATOR
PARTNERZY