„Nasz świat, twój głos – program edukacji globalnej dla lokalnych społeczności”

Czas trwania projektu: maj- grudzień 2014

Projekt „Nasz świat, twój głos- pogram edukacji globalnej dla lokalnych społeczności” oferuje sposób wprowadzania zmian na poziomie lokalnym, aby wpływać na poziom globalny. Poprzez strategie i metody partycypacyjne stosowane podczas warsztatów, będziemy mieli szanse podnieść poziom wiedzy na tematy współzależności globalnych, ale przede wszystkim wpłynąć na postawę obywatelską uczestników i uczestniczek tak by oni sami chętniej brali na siebie odpowiedzialność, która jest często pozostawiana jedynie rządom i pozostałym decydentom. W ramach projektu będą przeprowadzone bezpłatne działania warsztatowe skierowane do podopiecznych gdańskich organizacji pozarządowych oraz zostaną opracowane bezpłatne scenariusze zajęć. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów: trenera edukacji globalnej i trenera praw człowieka

ORGANIZATOR
PARTNERZY