Fundacja „Nasza Przestrzeń” powstała w 2010 roku w Gdańsku, z inicjatywy osób światopoglądowo i aktywnie zaangażowanych w promowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem działalności Fundacji jest inicjowanie oraz upowszechnianie działań służących umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów demokracji, w szczególności działań propagujących ochronę praw człowieka oraz promujących postawy tolerancji i niedyskryminacji.

Statut Fundacji przewiduje realizację tego celu poprzez prowadzenie m.in. różnorodnej działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, poszerzającej wiedzę społeczeństwa o prawach człowieka oraz uczącej tolerancji, otwartości i szacunku w stosunku do innych osób, kultur, narodowości i religii.

 

 

 

 
Nr konta fundacji: 64 1940 1076 3081 0176 0000 0000