Zakończenie projektu Świat Praw Człowieka

Świat praw człowieka

Punkt konsultacyjny z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, sześć warsztatów specjalistycznych, kurs trenerski, wydarzenia kulturalne oraz zsieciowanie trójmiejskich organizacji zajmujących się edukacją prawnoczłowieczą. Tak w największym skrócie wygląda bilans trwającego zaledwie od roku projektu Świat Praw Człowieka zainicjowanego przez naszą fundację.

Projekt zakładał wzmocnienie zarówno formalnej jak i nieformalnej edukacji antydyskryminacyjnej na Pomorzu. Osoby, nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy i pedagożki pracujący w szkołach, jak i nieformalni edukatorzy i edukatorki mogli dzwonić, pisać, a raz w miesiącu spotykać się osobiście, w celu otrzymania wskazówek, jak przeprowadzić zajęcia z edukacji praw człowieka. Otrzymywali oni zarówno porady jak i gotowe scenariusze zajęć i materiały edukacyjne np. filmy, poruszające tematykę prawnoczłowieczą w dostosowanej do danego wieku formie.

Projektowi towarzyszyły też profesjonalne warsztaty tematyczne dla edukatorów i edukatorek poruszające następujące tematy:

- homoseksualność,

- płeć kulturowa,

- niepełnosprawność, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności psychicznej,

- feminizm i projekty herstoryczne,

- rasizm i stosowanie języka wrażliwego,

- transeksualność,

- ekologia.

Zajęcia te prowadzili najlepsi specjaliści i specjalistki z całej Polski jak choćby Anna Czerwińska  z warszawskiej Fundacji Feminoteka, Margaret Amaka Ohia zajmująca się w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim rasizmem w języku oraz członkinie fundacji Trans-fuzja. Każdy z warsztatów trwał jeden dzień szkoleniowy. -  - Edukacja formalna w naszym kraju i regionie nie obejmuje obszaru edukacji antydyskryminacyjnej. Dlatego często wiedza osób zajmujących się tą tematyką  jest wyrywkowa. – mówi Barbara Borowiak, jedna z trenerek prowadzących zajęcia oraz prezeska fundacji Centrum Zmiany Społecznej. - Świat Praw Człowieka pozwolił uporządkować tę wiedzę i pokazać standard edukacji antydyskryminacyjnej. Poza tym na uwagę zasługuje kompleksowość projektu i szeroka perspektywa. Szczególnie warsztaty specjalistyczne były tego przykładem, oferując zajęcia z ekologii i zrównoważonego rozwoju w kontekście praw człowieka.

Trzecim komponentem projektu była mini-szkoła trenerska.  - Pracując na Pomorzu w zakresie praw człowieka zauważyliśmy, że w regionie działa wielu trenerów i trenerek, ale bardzo często są to osoby po dwu-trzydniowych kursach, które „wysyłane” są do szkół praktycznie bez przygotowania. Prowadzą tam trudne, też dla nich, emocjonalnie zajęcia z praw człowieka – mówi Anna Dukowska z Fundacji Nasza Przestrzeń, trenerka i koordynatorka projektu. - Takie osoby, które nie znają zasad zarządzania emocjami, procesu grupowego, pracy z oporem czy chociażby właściwej autoprezentacji, mimo dobrych chęci,  wypalają się zawodowo i odchodzą, nie zawsze mając później dobre zdanie o edukacji antydyskryminacyjnej, młodzieży, zwłaszcza szkolnej, swoich organizacjach i własnych umiejętnościach. Dlatego postanowiliśmy je wzmocnić naszym skromnym kursem.

Mini-szkoła składała się z trzech dwudniowych warsztatów tematycznych:

- komunikacja i praca z emocjami,

- konstruowanie zajęć i metody pracy z grupą,

- specyfika treningu antydyskryminacyjnego i zasady etyczne trenera/ki.

- Była to dla mnie dobra okazja, żeby dużo się nauczyć i w kwestii warsztatowej i o sobie w zakresie dyskryminacji – mówi Marta Tymińska, uczestniczka kursu, edukatorka seksualna i równościowa. - Dało mi to większe poczucie kompetencji i wgląd we własną pracę.

W szkole wzięło udział 14 osób z Pomorza w zróżnicowanym wieku, które zajmują się edukacją, doradztwem, zarówno formalnym jak i nieformalnym. Chętnych było trzy razy więcej niż mogła liczyć grupa. Każda z osób, które wzięły udział w kursie na zaliczenie przeprowadziło warsztat dla swojej społeczności. Po warsztatach osoby prowadzące miały możliwość uczestniczenia w superwizji. - Mamy nadzieję, że absolwentki szkoły pozostaną z nami, będą korzystać z punktu konsultacyjnego i koleżeńskich superwizji – mówi Anna Dukowska.

W ramach projektu odbyły się też wydarzenia kulturalne: projekcja filmu „Powstanie w bluzce w kwiatki” na temat herstorii Powstania Warszawskiego oraz dwie promocje książki „Napastowanie seksualne głupia zabawa czy poważna sprawa” Anny Wołosik i Ewy Majewskiej.

Wartością dodaną projektu było zaś zsieciowanie nie tylko projektujących go organizacji, ale też kilkunastu organizacji zajmujących się tematyką prawnoczłowieczą i wyrównywaniem szans na Pomorzu. Osoby związane z projektem prowadziły też wspólnie cykl zajęć antydyskryminacyjnych i równościowych dla dzieci i młodzieży w domu sąsiedzkim Gościnna Przystań na gdańskiej Oruni oraz w LKW Gallery Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na Dolnym Mieście oraz w kilku zapraszających je szkołach. - Naprawdę dużo się przez ten rok nauczyłam – dzieli się refleksją Anna Miler, jedna z uczestniczek i organizatorek. - Bardzo ważne jest dla mnie siecowanie i wzajemne poznanie organizacji oraz punkt konsultacyjny. Gdy będę miała pytania lub wątpliwości, teraz wiem, gdzie mam się udać.

Więcej o projekcie http://naszaprzestrzen.org/spc/

Ania Urbańczyk

 
Active Citizens

 

Informujemy, że Anna Dukowska (Fundacja Nasza Przestrzeń) i Barbara Borowiak (Centrum Zmiany Społecznej) zostały facylitatorkami w projekcie Active Citizens

Miło nam poinformować, że w Gdańsku i Metropolii będzie realizowana druga edycja międzynarodowego projektu Active Citizens – Aktywna Społeczność przygotowanego przez British Council (www.britishcouncil.pl) i Instytucję kultury Gdańsk 2016 (www.gdansk2016.eu).

Active Citizens to projekt, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Program jest skierowany przede wszystkim do aktywistów i aktywistek, członków i członkiń struktur młodzieżowych, organizacji kobiecych, kulturalnych, społecznych, grup religijnych/mniejszościowych, jak również organów samorządowych.

Na projekt składają się trzy elementy – szkolenia (6 dni w roku), konkurs projektów międzynarodowa wymiana dobrych praktyk. Dzięki tym doświadczeniom uczestnicy i uczestniczki programu z Pomorza, staną się mentorami i mentorkami metod aktywizacji społeczności i przeciwdziałania wykluczeniu. Ich zadaniem będzie przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim społecznościom oraz organizacjom macierzystym, promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach, jak również uczestnictwo w inicjatywach globalnych.

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje partnerstwami międzynarodowymi.

Patronat honorowy nad projektem Active Citizens w Polsce objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.

Chcielibyśmy zaprosić członkinie i członków / pracowniczki i pracowników Państwa instytucji / organizacji/grupy nieformalnej do udziału w programie Active Citizens – Aktywna Społeczność.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-active-citizens.htm. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Active Citizens wśród członków i członkiń Państwa organizacji / instytucji.

 

 

 
Koncert totalny grupy "a może"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Fundacja "Sprawni Inaczej" wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku zaprosili członków i sympatyków Fundacji Nasza Przestrzeń na niezwykłe wydarzenie artystyczne pt. "Malowanie muzyki". Impreza odbędzie się 7 grudnia (środa), o godzinie 18.00 w CKU przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (obok Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego). Wstęp wolny. Widowisko będzie połączeniem działań muzycznych, plastycznych oraz multimedialnych z udziałem osób niepełnosprawnych, wolontariuszy europejskich,  zaproszonych gości i artystów, którzy swoją wyobraźnią, kreatywnością uświetnią to wydarzenie. Aktywny udział w działaniach plastycznych wezmą również zaproszone organizacje m.in.: Fundacja Nasza Przestrzeń, Regionalne Centrum Wolontariatu, Nowy Port Sztuki i Fundacja "Dr Clown".

 
Projekt ,,Kobiety OK,,

Projekt ,,Kobiety OK,, powstał z połączenia działań dwóch kobiet Oli Romanowskiej i Katarzyny Rajczyk-Bauć hobbystycznie zajmujących się projektowaniem, rękodziełem i stylizacją.
Ola projektuje i wykonuje ubrania z dzianiny na drutach i szydełku, Katarzyna zajmuje się filcem.
Obie kobiety zawsze miały potrzebę zmieniania rzeczy, przerabiania, projektowania czegoś nowego i ciekawego oraz zestawiania ze sobą różnych elementów ubioru.
Współpraca rozpoczęła się od wzajemnego podziwu dla pracy i osoby, ochoty na połączenie ze sobą tych odmiennych technik rękodzieła.
Tak powstał ich pierwszy kameralny pokaz. Następnie zaprezentowały kolekcję na Sopot Fashion Days w Strefie Off.
Zaczęły się wzajemnie inspirować, znalazły świetną zabawę w tworzeniu rzeczy dobrze się ze sobą komponujących.
Zaplanowały dalsze wspólne działania. Katarzyna ukończyła warsztaty w Pracowni na Kaszubach, zaczęła prząść wełnę, którą wykorzystały do stworzenia serii ,,czapolągów,, Oli z szalami Katarzyny. Dziewczyny wymieniają się materiałami : w filcu pojawia się włóczka, zwykle służąca do tworzenia dzianiny, a w dzianinie refleksy z surowej wełny czesankowej. Wyszukują i wplatają kobiece elementy takie jak koronki, tiul, organza, cekiny i połyskliwa angelina. Owoce wspólnej pracy zaprezentowały na Collective Design. Ola i Katarzyna jako kobiety światopoglądowo i aktywnie zaangażowane w promowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego postanowiły rozwijać projekt na tym obszarze. Organizują pokazy uliczne, happeningi, aktywizują kobiety do działań, podejmują współpracę.
W projekcie ,,Kobiety OK,, najprzyjemniejsze jest to, że każde wspólne działanie rodzi serię nowych pomysłów na kontynuację i ochotę do pracy.

www.olaromanowska.art.pl.
www.wonderfulfilc.pl

 
Zapraszamy na promocję książki “Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?” oraz na spotkanie z autorką Anną Wołosik

 

Fundacja Nasza Przestrzeń, Gdańsk 2016 oraz Koło Naukowe Badaczy Kultur “Na Styku” z Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na promocję książki “Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?” oraz na spotkanie z autorką Anną Wołosik

 

2 grudnia (piątek) godz. 18.00

Gdańsk 2016

ul. Długi Targ 39/40

Wstęp wolny

 

Prowadzenie: Anna Dukowska

 

Promocja książki odbywa się w ramach projektu Świat Praw Człowieka

 

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie 40 zł

 

Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych i oferuje im, oprócz teoretycznego wprowadzenia w problematykę napastowania seksualnego, w części II rady i sugestie co robić, by do przemocy ze względu na płeć w szkole nie dochodziło i jak działać w sytuacji , gdy do napastowania seksualnego jednak dojdzie, a w części III scenariusze zajęć dla młodzieży, do wykorzystania na zajęciach z profilaktyki przemocy, na lekcjach wychowawczych i przygotowania do życia w rodzinie.

 

Książka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie, stanu wiedzy o problemie przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd, należytego opracowania, nie ma też własnej nazwy. Stąd zawarta już w tytule propozycja , aby niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym w grupie rówieśniczej opisywać terminem napastowanie seksualne.

Książka stawia sobie za cel:

  • pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest “zorientowana” płciowo. Czynnikiem wywołującym wiele agresywnych zachowań jest płeć osób poszkodowanych (najczęściej dziewcząt), co pozostaje faktem zupełnie niewidocznym dla młodych ludzi, nauczycieli , rodziców;

  • wskazanie, że napastowanie jest zjawiskiem szczególnym, posiadającym swoje unikalne przyczyny i charakterystykę, nietożsamym z szykanowaniem lub molestowaniem seksualnym;

  • pokazanie, w jaki sposób kultura i normy społeczne wzmacniają zjawisko napastowania seksualnego

 

 

Szkoła jest traktowana przez socjologów edukacji jako pierwsza przestrzeń publiczna, do której wkracza dziecko – dziewczyna i chłopak. Stąd bardzo wiele z elementów codziennych szkolnych doświadczeń – a składają się na nie również nauczycielskie sposoby reagowania lub ignorowania określonych wydarzeń ze szkolnego życia przekłada się na uczniowskie indywidualne sposoby postrzegania oraz traktowania cielesności, płciowości i seksualności. Ta wiedza jest następnie przenoszona na grunt codziennych relacji z koleżankami i kolegami. Jeśli więc częścią zachowań względem uczennic lub

uczniów jest przyzwolenie na przemoc o charakterze seksualnym (publiczne wyśmiewanie, ironizowanie, poniżanie, zawstydzanie, naruszanie granic intymności), przemoc stanie się nieodłącznym elementem ich relacji z innymi. Zatem sprawą

o priorytetowym znaczeniu jest interwencja w sferę dostępnych im narzędzi kulturowych, takich jak język, stereotypowe koncepcje męskości i kobiecości, wzory relacji łączących kobiety i mężczyzn, pojmowanie atrakcyjności i seksualności.

Zadanie to spełnia – w moim przekonaniu znakomicie – książka Napastowanie seksualne.Głupia zabawa, czy poważna sprawa ? Pokazuje alternatywne, wolne od przemocy sposoby budowania więzi między chłopcami i dziewczętami,

demaskuje stereotypy i mity na temat potrzeb dziewcząt i chłopców, podważa podstawy seksizmu językowego. Ponadto przekonuje, że nawiązywanie bliskich relacji może opierać się na szacunku i równości oraz jednakowym prawie do wolności od uprzedmiotawiania, poniżania, seksizmu i przemocy. Ważne jest jednak to, że prezentowany program umożliwia przeprowadzenie zajęć ciekawych i mądrych, bez konieczności popadania w mentorski ton czy moralizowanie.

Profesor Lucyna Kopcewicz

Uniwersytet Gdański

 

Anna Wołosik - nauczycielka, trenerka, aktywistka społeczna. Od lat zaangażowana w działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Inicjatorka projektów z zakresu edukacji równościowej Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku.bez uprzedzeń, bez przemocy; Respekt lubi respekt; Zmień świat na lepsze. Skuteczne działanie dla młodych panien.

Autorka serii podręczników Opowiem Ci ciekawą historię oraz współautorka pakietów edukacyjnych Jej portret. Sprawy kobiet od czasów najdawniejszych po wiek XXI oraz Kobiety dla Polski. Bojowniczki, liderki, wizjonerki pokazujących wkład kobiet w życie społeczne teraz i w przeszłości. Pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia W stronę dziewcząt.

 

Anna Dukowska – prezeska i współzałożyciela Fundacji Nasza Przestrzeń, mgr filozofii, doradczyni zawodowa, od 7 lat udziela się jako trenerka na rzecz praw człowieka. Facylitatorka w projekcie Active Citizens- Aktywna społeczność British Council i Gdańsk 2016. Koordynatora projektu Świat Praw Człowieka. Uczestniczka wielu szkoleń i projektów, ukończyła Akademię Trenerów i Trenerek Różnorodności w ramach projektu Galeria Tolerancji, Szkołę Trenerów Młodzieżowych Grupa TROP/ PAM.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Nr konta fundacji: 64 1940 1076 3081 0176 0000 0000